The Unsuitably Waning V-1 - My World Is Empty Without You

Har du fotsvett ? Vad bra!

Alltå trodde inte  mina ögon när jag läste en rubrik i tidningen idag.Fotsvett bra i kampen mot mygg. och sedan stod det att de  skulle användas i ettmygg medel för att få bukt med myggen. Jag funderade på vem som skulle vilja bli insmord i fotsvett för en trevlig grillkväll med kompisarna. Men det visade sig vara en bra ide. De hade redan provat att göra en myggfälla med fotsvett i och det drar till sig malariamygg bland andra mygg i afrikanska länder. Ochalltsom hjälper till att minska malarian hejjar jag på-