The Unsuitably Waning V-1 - My World Is Empty Without You

Man kan få perspektiv

Huga man ska aldrig klaga för det finns alltid de som har det värre. Jag har tillexempel gnällt idag över det regniga vädret men så fick jag se en artikel i aftonbaldet idag om regnvädret i kina som slagit till. Till artikeln har de bilder på avlopp i vägarna som är som öppna hål där folk kan sugas ner i. Det har blicit jordskred och etthundrasjuttio personer är försvunna. Hemskt. Så nu ska jag se på det här regnet med blidare ögon. Vi har det ju inte så dumt här ändå. Elen fungerar så vi har det varmt inne och regnkläder finns det med.